Programy - program do opisów i statystyki USG

Program „Opisy i ststystyka USG” ułatwia tworzenie opisów badań USG oraz znacznie upraszcza tworzenie statystyki wykonanych badań (dla potrzeb kas chorych, rozliczania badań itp).

Zasadnicze cechy programu:

 • program zapamiętuje podstawowe dane każdego pacjenta, dla którego zostało wykonane badanie, oraz wszystkie zarejestrowane badania
 • program obsługuje rejestrację pacjentów
 • możliwość rejestracji i wprowadzania danych pacjenta za pomocą chipowej karty ubezpieczeniowej
 • dla każdego badania, oprócz opisu badania, pamiętana jest również nazwa jednostki kierującej, lekarz kierujący, nazwa procedury medycznej, lekarz wykonujący badanie.
 • wykonane opisy można przeglądać i drukować w dowolnym momencie
 • wykonane opisy badania są przez program drukowane na kartce papieru formatu A4. Wydruk może być zaopatrzony w graficzne logo zakładu badającego.
 • wykonywane są różne zestawienia wykonanych badań:
  • procedur wg jednostki kierującej
  • ilość przyjętych pacjentów
  • wg jednostek kierujących i procedur
  • szczegółowe zestawienie wykonanych badań (dla wybranej jednostki kierującąj imienne zestawienie pacjentów)
  • zestawienie ilościowe (z rozbiciem wg lekarza badającego)
 • możliwe jest wyliczenie wartości wszystkich wykonanych badań wg różnych kryteriów
 • program umożliwia wysyłanie SMS do zarejestrowanych pacjentów dla wybranego dnia i jednostki badającej. Umożliwia to np. przypominanie pacjentom o zbliżającej się wizycie.
 • program można instalować na wielu komputerach połączonych w sieci, umożliwiając tym samym dostęp do danych z wielu miejsc
 • wszelkie dane w programie są dostępne po zalogowaniu użytkownika. W programie można zdefiniować dowolną ilość użytkowników, przypisując każdemu z nich odpowiednie uprawnienia do różnych funkcji programu
 • w trakcie tworzenia nowego opisu można oglądać poprzednie badania wykonane dla pacjenta.

Program jest prosty w instalacji i obsłudze. Dla wersji jednostanowiskowej program rozpoczyna pracę natychmiast po zainstalowaniu, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności konfiguracyjnych. W wersji wielostanowiskowej konieczne może być wskazanie położenia bazy danych.

Program wykorzystuje bazę danych Firebird w wersji 2.5.x lub wyższej. Baza ta jest bezpłatna dla wszystkich zastosowań, w tym komercyjnych. Dodatkową zaletą tej bazy danych jest to, że można ją zainstalować na serwerze pracującym pod dowolnym systemem operacyjnym (serwerem może być również np. komputer z Windows10 na którym zainstalowany jest program „Opisy i statystyka USG”).

Podobnym programem jest również program „Opisy i statystyka RTG”, który może pracować na tej samej bazie danych, co program do opisów USG. W takim przypadku oba programy mają wspólną bazę pacjentów oraz jednostek i lekarzy kierujących.

Dla klientów, którzy kupują jednocześnie oba programy przewidziane są dodatkowe upusty.

Przed decyzją o zakupie można pobrać wersję demonstracyjną programu oraz instrukcję obsługi. Wersja demonstracyjna różni się od wersji pełnej tym, że jest instalowana jako wersja jednostanowiskowa, jest ograniczona czasowo oraz nie można za jej pomocą dokonywać aktualizacji programu do wyższej wersji. Poza tym wszystkie funkcje programu działają jak w wersji pełnej.
Uwaga: aby uruchomić pobraną wersję demonstracyjną programu, należy podać użytkownika: admin, oraz hasło: admini.

Jeśli masz pytania dotyczące programu, skontaktuj się z nami

Pobierz

wersję demo
programu OpisyUSG V23.01
(użytkownik: admin
hasło:admini)

instrukcję obsługi programu OpisyUSG